ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Νομικές υπηρεσίες Whistleblowing

Η δικηγορική εταρία “Τσιανάκας και συνεργάτες” προσφέρει νομικές υπηρεσίες whistleblowing παρέχοντας μια σύγχρονη, διαφανή και ολοκληρωμένη λύση για τη συμμόρφωση με τη νέα νομοθεσία.

Η νομική υπηρεσία απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και τους (δημόσιους) οργανισμούς καλύπτοντας όλο το φάσμα προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις Εθνικού και Ενωσιακού Δικαίου (whistleblowing).

t
Διαμόρφωση ολοκληρωμένης πολιτικής αναφορών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

t
Εκπαίδευση των εμπλεκομένων προσώπων

και των εργαζομένων σχετικά με τη διαδικασία και τη λειτουργία των συστημάτων αναφοράς.

Καθοδήγηση στην επιλογή ψηφιακής πλατφόρμας

για τη διαχείριση αναφορών παραβιάσεων με βάση τις ανάγκες.

t
Αξιολόγηση της διαδικασίας και της πολιτικής

Τακτική επανεκτίμηση των συστημάτων αναφορών και της εξοικείωσης των εργαζομένων.

Eξειδίκευση για δημόσιους οργανισμούς

Προσαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας στις ανάγκες δημόσιων οργανισμών.

Ποιους αφορά και τι
περιλαμβάνει η νέα νομοθεσία;

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Παρέχουμε σύγχρονη νομική καθοδήγηση στις επιχειρήσεις.

Η απάτη είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που επηρεάζει κάθε εταιρία και (δημόσιο) οργανισμό. Μελέτες έχουν δείξει πως Εταιρίες ή (Δημόσιοι) Οργανισμοί που έχουν θεσμοθετήσει γραφείο υποδοχής αναφορών (κυρίως από whistleblowers) αύξησαν αισθητά την αξιοπιστία και τα κέρδη τους και αποσόβησαν ουσιαστικούς κινδύνους.

Προσφέροντας πλήρη συμμόρφωση με τις προβλέψεις της εθνικής νομοθεσίας και όλο το πνεύμα της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η νομική υπηρεσία “reportfraud.gr” εφαρμόζει όλα τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα και τις καλές πρακτικές, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη και η διαφάνεια.

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ

Η χρήση στοχευμένων ελέγχων κατά της απάτης έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία

Βασικότεροι λόγοι αναφορών (2020)

χειραγωγημένες οικονομικές καταστάσεις
διαφθορά
χειραγωγημένες οικονομικές καταστάσεις
αξιοπιστες νομικές υπηρεσιεσ

Οι υπηρεσίες μας

 1. Εναρμόνιση με τη νέα νομοθεσία.

  Καθοδήγηση στην επιλογή συστήματος αναφοράς.

 2. Ενημέρωση των εργαζομένων.

  Δημιουργία συνδέσμου προς τα συστήματα εσωτερικής αναφοράς στον ιστότοπο του οργανισμού σας.

 3. Εκπαίδευση του προσωπικού.

  Ενημέρωση του προσωπικού για τη νέα νομοθεσία, τη διαδικασία και τις δυνατότητες της πλατφόρμας.

 1. Εξασφάλιση εμπιστευτικότητας.

  Ενσωμάτωση εγγυήσεων προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της πρόσβασης σε αυτά.

 2. Συνέπεια.

  Παρακολούθηση των προθεσμιών και τήρηση των διαδικασιών.

 3. Αξιολόγηση.

  Τακτική αξιολόγηση της διαδικασίας και του χειριστή της.