Νομικες υπηρεσιες νεας γενιας

Δικηγορική εταιρία

Η Δικηγορική Εταιρία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες διαθέτοντας εκτεταμένη εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων του Δικαίου και ειδικότερα στο: Δημόσιο, Αστικό, Ποινικό Δίκαιο, Δίκαιο των Εταιρειών και Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ακολουθώντας τη συνεχή εξέλιξη της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας εξειδικεύεται στις νέες προβλέψεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό Δίκαιο, για  την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις Εθνικού και Ενωσιακού Δικαίου (whistleblowing).

Μπάμπης Τσιανάκας Δικηγόρος

Ο Χαράλαμπος Τσιανάκας είναι Δικηγόρος Αθηνών – Υποψήφιος Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Από τον Ιούλιο του 2019 υπηρετεί ως Νομικός Σύμβουλος του Υπουργού Δικαιοσύνης, ενώ ήταν μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937.

 

Στο παρελθόν έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος πολυεθνικών εταιρειών με δραστηριότητα στον τομέα της Ενέργειας, ενώ διαθέτει εμπειρία σε σύνθετα εταιρικά projects, όπως οι συγχωνεύσεις και εξαγορές.