Ο δικτυακός τόπος reportfraud.gr (εφεξής το «site») λειτουργεί υπό την διαχείριση του δικηγορικού γραφείου «Χαράλαμπος Τσιανάκας και Συνεργάτες», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 83, Αθήνα Τ.Κ. 11474 (καλούμενη εφεξής χάριν συντομίας «Εταιρία»).

 

Η χρήση του site υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η είσοδος και χρήση του site αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του site.

 

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση και επομένως αφορούν και δεσμεύουν τον χρήστη του site ξεχωριστά για την κάθε είσοδό του.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (COPYRIGHT)

 

Όλο το περιεχόμενο του site, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας. Η Εταιρία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο, του οποίου η αναδημοσίευση, ανάρτηση, εκτύπωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση, κατ’ αρχάς απαγορεύεται – εκτός και αν ρητώς στο παρόν ή εντός του περιεχομένου του site επιτρέπεται και διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Στο παρόν site ενδέχεται κατά καιρούς να δημοσιεύονται πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά πονήματα και περιουσιακά στοιχεία των δημιουργών τους. Τα κείμενα απηχούν σε κάθε περίπτωση προσωπικές απόψεις και είναι σύμφωνα με τον νόμο «προϊόντα της διάνοιας» προστατευόμενα από τις νομοθετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα τον Ν. 2121/1993 και από τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

Το περιεχόμενο του site διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες για προσωπική χρήση. Επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του site, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δικηγορικό γραφείο «Χαράλαμπος Τσιανάκας και Συνεργάτες».

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την υπηρεσία που σας παρέχουμε. Μπορούμε να επεξεργαζόμαστε ταχύτερα τα αιτήματά σας και να διαχειριζόμαστε καλύτερα τη σχέση μας. Οι παρακάτω είναι ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σας:  

 

·         Εξασφάλιση ότι το γραφείο μας μπορεί να επικοινωνήσει εύκολα μαζί σας.

·         Παροχή πληροφοριών που έχετε ενδεχομένως ζητήσει μέσω της ειδικής φόρμας.

·         Αποστολή σε εσάς συναφών πληροφοριών σχετικά με αιτήματα σας.

·         Μέτρηση της απόδοσης των διαφημίσεών μας.

·         Βελτίωση των νομικών υπηρεσιών μας.

 

Εφόσον λάβουμε τη συγκατάθεσή σας, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και με τους ακόλουθους τρόπους:

 

·         Παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας πελάτη.

·         Διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης πελατών.

 

Τι δεδομένα συλλέγουμε;

 

Κάθε πληροφορία που έχουμε στη διάθεσή μας στις περισσότερες περιπτώσεις προέρχεται από εσάς – μπορεί να συμπληρώσατε την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας για παράδειγμα. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 

·         Προσωπικές πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, αριθμό τηλεφώνου)

·         Τύπο αιτήματος

·         Προέλευση αιτήματος

·         Πληροφορίες για το ειδικό αίτημα και τις νομικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας reportfraud.gr

 

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Βρείτε παρακάτω το μέγιστο χρόνο που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μόλις λήξει ο χρόνος αυτός, τα δεδομένα σας διαγράφονται με ασφαλή τρόπο.

 

Διαχείριση προ – συμβατικής σχέσης με τον πελάτη.

5 χρόνια.

Αποστολή συναφών πληροφοριών σχετικά με τις νομικές μας υπηρεσίες 

5 χρόνια για πελάτες, 3 χρόνια στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Διενέργεια ερευνών ικανοποίησης πελατών.

Για όσο διαρκεί η έρευνα.

 

Με ποιον μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

 

Μπορεί να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με συνεργάτες μας προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Διασφαλίζουμε ότι είναι εξίσου αφοσιωμένοι με εμάς στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και των πληροφοριών σας.

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα ή να ζητήσετε τη διαγραφή ή τη διόρθωση τους οποτεδήποτε. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε καθορισμένο μορφότυπο. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ζητήσετε περιορισμό της χρήσης τους.

 

Για την υποβολή αιτημάτων ή παραπόνων, παρακαλείστε να αποστείλετε e-mail στο reportfraudgr@gmail.com.  Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του δικηγορικού μας γραφείου.

 

Τέλος, αν το θεωρήσετε απαραίτητο, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή στην τυχόν άλλη αρμόδια αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.